Fundacja Instytut Da Vinci

Wspieramy wyjątkowe umysły, budujemy lepszą edukację

Mamy dla Ciebie zaproszenie do zrobienia wspólnie czegoś dobrego. Obudź się na autyzm i razem zbudujmy lepszy świat dla dzieci.

Wspieram →

1 na 100 dzieci ma autyzm

ok. 30% polskich uczniów to uczniowie spełniający kryterium ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nasze główne cele to:

Włączanie i edukacja dla wszystkich, bez wyjątku

Wczesne rozpoznanie i wczesna interwencja

Tworzenie otwartych placówek oświatowych przyjaznych dzieciom z autyzmem

Czym jest Edukacja Włączająca?

Edukacja włączająca to podejście, które zakłada, że wszyscy uczniowie mają prawo do wysokiej jakości edukacji i pełnego uczestnictwa w procesie nauki. To model, który eliminuje bariery i wykluczenie, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby uczniów. Główne założenia edukacji włączającej to:

Różnorodność i indywidualizacja

Edukacja włączająca uwzględnia różnice między uczniami i dostosowuje nauczanie do ich indywidualnych potrzeb. Każdy uczeń jest traktowany jako unikalna jednostka.

Współpraca

To podejście promuje współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami i specjalistami, aby tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi każdego dziecka.

Dostępność

Dostępność: Edukacja włączająca ma na celu zapewnienie, że edukacja jest dostępna i odpowiednia dla wszystkich uczniów, niezależnie od ewentualnych barier, takich jak niepełnosprawność czy różnice kulturowe.

Usunięcie barier

Usunięcie barier: To podejście dąży do eliminacji wszelkich barier, które mogą utrudniać pełne uczestnictwo w procesie nauki, takie jak fizyczne, architektoniczne, komunikacyjne i społeczne.

Opinie rodzin

Jak wysokie standardy nauczania i wychowania ma Akademia Kota Leonarda pokazała nam planowana przeprowadzka dwa lata temu i poszukiwania przedszkola w mieście docelowym. To co Kocie było oczywistością tam było nie do zrealizowania. Całodzienny rajd po potencjalnych przedszkolach i coraz większe rozczarowanie. I decyzja, że ze względu na Stasia i Akademię Kota Leonarda zostajemy. Teraz patrząc z perspektywy tych dwóch lat i to jakie postępy zrobił Staś, to była dobra decyzja.

Rodzice Stasia

W Fundacji opiekę i wsparcie ma nie tylko nasz syn, ale również my jako jego rodzice. Akademia Kota Leonarda jest naszym drugim domem, w którym nie ma Pań, a są przekochane Ciocie ❤️ Dziękujemy 🥰🥰

Rodzice Nikodema

Pomagamy dzieciom

Możesz dołączyć do Przyjaciół Da Vinci

150
250
750
Własna kwota
Przelewy24

*