Bal Charytatywny

Bale charytatywne znane były już przed wojną. Wybór tej formy filantropii wynika z chęci czerpania z tradycji. To niejako wezwanie do solidarności różnych środowisk: medycznego, prawniczego, przedstawicieli biznesu. Ludzi, którzy się łączą i mają wpływ na przyszłe pokolenia.

II Charytatywny Bal Fundacji 07.10.2023

I Charytatywny Bal Fundacji 27.09.2019